Cennik

Odpłatność za usługi wykonywane przez nasze biuro jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług podatkowo-księgowych.

Znając szczegółowy zakres współpracy ustalamy cenę świadczonych usług, która jest zazwyczaj stałym miesięcznym wynagrodzeniem. Ulega ono modyfikacji, gdy dokumentacja Klienta, bądź czas naszej pracy, ulega znaczącym zmianom.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać wstępnie skalkulowaną wysokość opłaty za nasze usługi, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Może on stanowić bazę do dalszych rozmów i negocjacji, gdyż zawsze jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606 64 11 64.

Formularz wyceny

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.

*Jesteście Państwo zainteresowani usługą prowadzenia ?

ksiąg handlowych:
     osób fizycznych
     osób prawnych
     fundacji, stowarzyszeń

karta podatkowa
ewidencji ryczałtu
podatkowej książki przychodów i rozchodów

Jak długo Państwa firma funkcjonuje na rynku ?

Rozpoczyna działalność
Działa od (np. 2000) roku

*Jaki rodzaj działalności Państwo prowadzicie ?

Handel
Usługi
Produkcja
Inny:

*Prosimy o podanie przybliżonej liczby dokumentów w miesiącu:

*Ilu zatrudniacie Państwo pracowników ?


W jaki sposób prowadzona jest Państwa księgowość ?

Samodzielnie lub własny dział księgowo-kadrowy
Zlecona firmie zewnętrznej - biuro rachunkowe

*Gdzie chcieliby Państwo aby usługa była świadczona?

W Państwa siedzibie
W biurze rachunkowym

Przewidywany termin rozpoczęcia współpracy:

(miesiąc, rok)

*Proszę podać dane kontaktowe osoby upoważnionej:
Proszę o kontakt:

telefoniczny
e-mail
spotkanie

Wypełniając niniejszy formularz w imieniu firmy, oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Biura Rachunkowego Emsis oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883).